Dokumenty do pobrania

Karta słuchacza kursu

Proszę o wpisanie w karcie słuchacza Nazwy kursu oraz uzupełnić swoje dane.

Karta słuchacza kursu do pobrania

Pełnomocnictwo do UDT

Proszę uzupełnić swoje dane.

Pełnomocnictwo do UDT do pobrania

Wypełnione i podpisane dokumenty należy wysłać na adres pocztowy:
DKM Grzegorz Koseła 
Firma Szkoleniowa BHP i PPOŻ
Rostki 1
07-106 Miedzna
Scroll to Top