Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych i innych o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie w tym pracowników na stanowiskach medycznych.

0,00

Scroll to Top